1W dniach 28-29 września 2017 roku w Instytucie Ochrony Roślin-Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu odbyły się warsztaty dla studentów: ,,Diagnostyka wirusów roślin-techniki biologii molekularnej i mikroskopii elektronowej”. Podczas warsztatów odbyły się wykłady teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne dotyczące wykorzystania technik biologii molekularnej oraz mikroskopii elektronowej do wykrywania i identyfikacji wirusów roślin.

  

Do 30 września 2016 roku dziennikarze zajmujący się popularyzacją nauki oraz redakcje mogły zgłaszać prace do Konkursu im. Karola Sabatha na najlepszy materiał popularnonaukowy w polskich mediach organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych Naukowi.pl

Izolacja RNA smW dniach 29-30 września 2016 roku w Instytucie Ochrony Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu odbyły się warsztaty dla studentów: "Techniki biologii molekularnej i mikroskopii w diagnostyce wirusów roślin". Podczas warsztatów miały miejsce wykłady teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne z zakresu technik biologii molekularnej wykorzystywanych w diagnostyce wirusów roślin.

Zakończyliśmy sezon Kawiarni naukowych. Jak zwykle mieliśmy niezwykle ciekawe spotkania i dyskusje. Wracamy na jesieni! Zapraszamy!