Dr Tomasz Płonek z Wrocławia wygrał konkurs na najwybitniejszego młodego kardiochirurga Europy. Ma 31 lat, jest pierwszym lekarzem w rodzinie. Pracuje w Klinice Chirurgii Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Jury Europejskiego Towarzystwa Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej zaimponował badaniami dotyczącymi ryzyka pęknięcia tętniaka aorty.
Młody kardiochirurg z Wrocławia rewelacyjnie zapowiadał się już w trakcie studiów – Akademię Medyczną ukończył jako najlepszy absolwent. Badania dotyczące ryzyka pęknięcia tętniaka aorty prowadzi z inżynierami z Politechniki Wrocławskiej. Wspólnie poszukują skutecznej metody kwalifikowania pacjentów do operacji.

 

Jan Kalabinski3Dni Nauki i Techniki w Raciborzu RUN PAN wspomina do dziś. Niezwykłe imprezy naukowe organizowane oddolnie, z pasją, ale i przy wsparciu władz Raciborza oraz z udziałem gości – naukowców z całej Polski. Jedną z osób, które od lat z zapałem wprawiają tę machinę w ruch jest Jan Kalabiński. "Skąd bierze się prąd" to temat zestawu doświadczeń z którymi wystąpił gościnnie wraz ze swoimi uczniami z "Mechanika" 20 maja 2016 na Pikniku Naukowym G - 5 w Raciborzu. Mówi, że ciągle sprawia mu przyjemność, gdy uczniowie z zainteresowaniem odbierają efekty doświadczeń laboratoryjnych.

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) dokonała w poniedziałek stutysięcznego okrążenia orbity Ziemi. Mknącą z prędkością 28800 km/h stację można obserwować nad Polską. W ciągu jednej nocy może być widoczna nawet cztery razy.
Cały artykuł na PAP Nauka w Polsce

 

Wybitny polski historyk, badacz dziejów kultury staropolskiej. Publicysta, autor licznych książek i esejów historycznych, za które był wielokrotnie nagradzany. W 2012 roku za całokształt twórczości został uhonorowany tytułem Warszawskiego Twórcy, przyznawanym co roku w ramach Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. Był odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (za wybitne zasługi w rozwoju nauki polskiej), Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Miał 88 lat.

 

 
David ShugarProf. D. Shugar na konferencji z okazji jego osiemdziesiątych urodzin. Pierwszy z prawej prof. Kazimierz Wierzchowski, czł. rzecz. PAN. W ostatnim dniu października 2015 odszedł profesor David Shugar. Miał 100 lat – we wrześniu zdążyliśmy tą rocznicę celebrować, a co najważniejsze – ku Jego czci zorganizować międzynarodowe naukowe sympozjum „Wyzwania współczesnej biologii molekularnej, biofizyki i biomedycyny”. Przyjechało wielu jego uczniów i współpracowników z Polski i z wielu stron świata.

Urodził się w Józefowie na Kielecczyźnie. Gdy miał 4 lata jego rodzice wyemigrowali wraz z nim do Kanady. Studia fizyczne i doktorat ukończył na McGill University w Montrealu. W czasie wojny pracował w Kanadyjskiej Marynarce nad rozwojem radarowych systemów wykrywania łodzi podwodnych. Zbieg okoliczności, a może konieczność wykorzystania w czasie wojny talentów fizyków - podobnie zatrudniony był przyszły noblista, odkrywca struktury DNA, Francis Crick, który opracowywał akustyczne i magnetyczne miny przeciw niemieckim łodziom podwodnym. I jemu i Shugarowi, wojna opóźniła start naukowy w interesujących ich dziedzinach.

Na Pierwszym Kongresie Towarzystw Naukowych Polski (17-18 wrzesień 2013) Przewodnicząca RUN, Prof. Magdalena Fikus wygłosiła w sesji plenarnej informację na temat sposobów działania Rady, w warunkach ograniczonego  finansowania.

 „JAK RUN UPOWSZECHNIA NAUKĘ?”
Ze względu na to iż członkowie Rady to uznani naukowcy i dziennikarze, często obarczeni wieloma funkcjami, ale jednocześnie znani i lubiani bardzo aktywni popularyzatorzy nauki, sposób funkcjonowania Rady wybrano jak następuje: Rada organizować będzie w miarę możliwości swoje doroczne sesje plenarne w miejscowościach poza Warszawą, w których odbywają się lokalne, własne imprezy upowszechniające naukę, proponując jednocześnie ze swojej strony szereg wykładów i warsztaty (dziennikarskie i fotograficzne) uzupełniające Program odwiedzanej imprezy. Ta forma działalności spotkała się z uznaniem lokalnych środowisk, wielkim zainteresowanie oraz pełnym szacunku trybem przyjmowania członów Rady zarówno przez organizatorów imprez jak i władz samorządowych. Przykłady bardzo udanych sesji: udział w Festiwalu Nauki w Siedlcach, udział w szkolnym Festiwalu w Chełmie Lubelskim, udział w dniach nauki w Chodzieży itd.

Wykaz sesji wyjazdowych RUN
•    Festiwal Nauki i Sztuki, Siedlce 2008, 2009
•    Festiwal Nauki I LO Chełm, 2009-2011
•    Dni nauki i Techniki, Racibórz, 2010
•    Festiwal Nauki i Sztuki, Dąbrowa Górnicza, 2010-2013
•    Jesień z nauką, Chodzież, 2011
•    Dzień Astronomii, Włodawa, 2011
•    Lato z Nauką, Czarlino/Wdzydze, od 2004, 10 lat
•    Festiwal Nauki, Warszawa, 2009-2013
•    Coniew, Festiwal Szkolny, 2009-2012

Wśród innych form działalności RUN wymienić należy:
Prowadzenie strony www.run.pan.pl, udzielanie patronatu i wsparcia merytorycznego oraz w miarę możliwości finansowego różnorodnym inicjatywom upowszechniającym naukę w Polsce, jak Instytut Nowoczesnej Edukacji, Kawiarnie Naukowe, Uniwersytet Dzieci i UTW, Konkurs PAP i MNiSW  „Popularyzator roku”, filmy edukacyjne serii „Khan  Academy”  itp. Członkowie RUN, biorąc udział w licznych imprezach popularyzatorskich także przyczyniają się do wzbogacenia aktywności Rady. Członek Rady, Ryszard Kowalski, jest nie tylko organizatorem 15tu Festiwali Nauki w Siedlcach, ale także inicjatorem i współorganizatorem kilku festiwali szkolnych.

Upowszechniają naukę członkowie RUN pisząc artykuły o nauce a także prowadząc lub biorąc udział w audycjach radiowych i telewizyjnych. Przewodnicząca Rady zapraszana jest na posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego PAN.
Członkowie Rady wyznają i realizują zasadę, iż upowszechnianie nauki to zajęcie twórcze, dynamiczne, dające ogromną satysfakcję obu stronom: upowszechniającemu i publiczności.