10 grudnia rozstrzygnięta została czwarta edycja Konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na „Popularyzatora Roku 2008” w trzech kategoriach.
W kategorii „Naukowiec, Instytucja naukowa” laureatami zostali: Prof. Wojciech Nawrocik, fizyk, UAM, prof. Andrzej Kokowski, archeolog, UMCS oraz Instytut Oceanologii PAN. W kategorii „Dziennikarz, redakcja, instytucja nienaukowa” nagrody otrzymali: red. Olga Woźniak z tygodnika "Przekrój", red. Tomasz Rożek ze Stowarzyszenia Śląska Kawiarnia Naukowa oraz twórcy cyklu filmów "Dzika Polska", realizowanych dla TVP.
Trzy wyróżnienia w kategorii "Prezentacje festiwalowe", otrzymali Jacek Błoniarz-Łuczak i Błażej Dawidson z Centrum Nauki Kopernik - za pokaz "Tajniki aerodynamiki" na Festiwalu Nauki w Warszawie; dr Marzena Humańska z Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - za warsztat "Poczuj, jak to być starym człowiekiem" na Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki; oraz dr Lech Pietrzak z Wszechnicy Mazurskiej w Olecku - za wykład "Jak zobaczyć to, czego nie widać nocą" na Festiwalu Nauki i Sztuki w Olecku.

Uroczystość wręczania nagród uświetnili Podsekretarz Stanu w MNiSW, prof. Jerzy Duszyński i Prezes PAP. Red. Piotr Skwieciński. Zebrani laureaci, nominaci i goście obejrzeli także efektowny nagrodzony pokaz „Tajniki aerodynamiki”. Wymianę doświadczeń i rozmowy kontynuowano w trakcie poczęstunku.
Szczegółowy opis uroczystości oraz nazwiska i afiliacje wyróżnionych nominowanych znaleźć można na stronie www.naukawpolsce.pap.pl