Odszedł Profesor Marian Grynberg, mądry i dobry Człowiek, profesor fizyki związany z Uniwersytetem Warszawskim oraz Instytutem Fizyki PAN, nauczyciel akademicki dla wielu pokoleń polskich fizyków. Wybitny uczony i popularyzator nauki, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Komisji Fizyki Półprzewodników Międzynarodowej Unii Fizyki Czystej i Stosowanej (której w latach 1987–1993 był sekretarzem), do 2005 roku wiceprezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, przyjaciel Rady Upowszechniania Nauki PAN, na którego pomoc i wsparcie zawsze mogliśmy liczyć.

1W dniach 28-29 września 2017 roku w Instytucie Ochrony Roślin-Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu odbyły się warsztaty dla studentów: ,,Diagnostyka wirusów roślin-techniki biologii molekularnej i mikroskopii elektronowej”. Podczas warsztatów odbyły się wykłady teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne dotyczące wykorzystania technik biologii molekularnej oraz mikroskopii elektronowej do wykrywania i identyfikacji wirusów roślin.

  

Do 30 września 2016 roku dziennikarze zajmujący się popularyzacją nauki oraz redakcje mogły zgłaszać prace do Konkursu im. Karola Sabatha na najlepszy materiał popularnonaukowy w polskich mediach organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych Naukowi.pl

Izolacja RNA smW dniach 29-30 września 2016 roku w Instytucie Ochrony Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu odbyły się warsztaty dla studentów: "Techniki biologii molekularnej i mikroskopii w diagnostyce wirusów roślin". Podczas warsztatów miały miejsce wykłady teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne z zakresu technik biologii molekularnej wykorzystywanych w diagnostyce wirusów roślin.