INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI RADY UPOWSZECHNIANIA NAUKI PAN W 2017 r.

I. Udział czynny w komitetach

1.Inicjatywa Obywatele Nauki. Sekcja „popularyzacja nauki” (Patrycja Dołowy, Magdalena Fikus). Udział w dwu sesjach wyjazdowych w Mądralinie. Praca nad tekstem „propozycji”. Podsumowanie sytuacji w sprawie nowej ustawy – zebranie dyskusyjne w maju 2017

2. Konsultacje w sprawie szkolnych Debat Oksfordzkich. Dwie debaty w LO typu Montessori: „O sytuacji cudzoziemców w Polsce” i „Szczepionki- temat kontrowersyjny” (Magdalena Fikus, Patrycja Dołowy).

3. Udział w Radach (jako przedstawiciel RUN PAN): Zgromadzenie Ogólne PAN, Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN, Festiwal Nauki Warszawa, Centrum Nauki Kopernik, Jury konkursu „Popularyzator Nauki” (Magdalena Fikus). Uczestnictwo w jury konkursu na najlepszą pracę studencką z matematyki "Krok w przyszłość" (Paweł Rowiński).

Jednym z ważnych obiektów architektonicznych w centrum miasta jest zespół budynków dawnej Elektrowni Łódzkiej, obecnie instytucja kultury działająca pod nazwą „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi.

Zrewitalizowany i rozbudowany kompleks wschodni EC1 pełni funkcje kulturalno–artystyczne oraz społeczne. Jednocześnie stanowi ważny element Nowego Centrum Łodzi, łącząc tendencje architektoniczne z początku ubiegłego stulecia oraz nowoczesnego nurtu postindustrialnego. W założeniu EC1 to przestrzeń otwarta dla artystów różnych dziedzin i przystosowana do twórczości indywidualnej, warsztatów oraz imprez grupowych, z wymaganą do tego celu infrastrukturą.

Inwestycja za 45,5 mln zł

 

ZDJBudujemy nowego Kopernika
ROZMOWA Z ROBERTEM FIRMHOFEREM, dyrektorem naczelnym Centrum Nauki „Kopernik”

 

Nagrody naukowe Bayer 20171204 8 Na początku grudnia 2017 r. w Warszawie wręczona została po raz pierwszy nagroda AgroBioTop, ufundowana przez firmę Bayer. To nowy program honorujący osiągnięcia naukowe z zakresu biotechnologii, otwierające nowe perspektywy rozwoju rolnictwa.
Nagroda AgroBioTop służy wyróżnianiu aktywnych zawodowo młodych uczonych, których uznane dokonania z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą wybitny wkład w rozwój rolnictwa To coroczna indywidualna nagroda pieniężna, przyznawana przez niezależną kapitułę, powołaną przez Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk. Wysokość nagrody to 5 000 euro.

 Odszedł Profesor Marian Grynberg, mądry i dobry Człowiek, profesor fizyki związany z Uniwersytetem Warszawskim oraz Instytutem Fizyki PAN, nauczyciel akademicki dla wielu pokoleń polskich fizyków. Wybitny uczony i popularyzator nauki, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Komisji Fizyki Półprzewodników Międzynarodowej Unii Fizyki Czystej i Stosowanej (której w latach 1987–1993 był sekretarzem), do 2005 roku wiceprezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, przyjaciel Rady Upowszechniania Nauki PAN, na którego pomoc i wsparcie zawsze mogliśmy liczyć.

1W dniach 28-29 września 2017 roku w Instytucie Ochrony Roślin-Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu odbyły się warsztaty dla studentów: ,,Diagnostyka wirusów roślin-techniki biologii molekularnej i mikroskopii elektronowej”. Podczas warsztatów odbyły się wykłady teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne dotyczące wykorzystania technik biologii molekularnej oraz mikroskopii elektronowej do wykrywania i identyfikacji wirusów roślin.