Do dyskusji o organizmach modyfikowanych genetycznie włączył się Komitet Biotechnologii przy Prezydium PAN. Komitet pragnie zwrócić uwagę, iż podstawą dyskusji o GMO powinien być naukowy obiektywizm, a dyskusja nie może naruszać norm przyjętych w relacjach między edukacją społeczną, nauką i rozwojem technologicznym. Zdaniem Komitetu obecny spór o GMO przypomina dyskusję, jaka miała miejsce 30 lat temu w sprawie rozwoju energetyki jądrowej. Efektem ówczesnego błędu zaniechania są dzisiejsze kłopoty energetyczne naszego kraju i zacofanie w tej dziedzinie.